Tükürük Bezi Ameliyatları

Tükürük Bezi Ameliyatları, kulağımızın önünde sağ ve solda birer adet (parotis bezi), çenemizin altında sağ ve solda birer adet (submandibuler bez) ve ağız içinde dilimizin altında sağ ve solda birer adet (sublingual bez) olmak üzere toplam 3 çift büyük tükürük bezimiz bulunur. Bunların dışında ağız içini döşeyen cildin içine gömülmüş çok sayıda küçük tükürük bezi vardır.

Tükürük bezi ameliyatına:

– kitleye bağlı hastalıklar

– tükürük bezi taşları ve

– kronik tekrarlayan tükürük bezi enfeksiyonları nedeniyle ihtiyaç duyulabilir.

Büyük ya da küçük herhangi bir tükürük bezinde kontrolsüz büyümeye, yani kitleye rastladığımız zaman genellikle biyopsi alırız. Biyopsi sonucu bize bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu söyler ve bu sonuca göre daha sonra yapacağımız tükürük bezi ameliyatları kapsamına karar veririz.

Hastalarımın sıkça merak ettiği üzere iyi huylu tükürük bezi tümörlerinin sonradan kötüleşme ihtimali vardır. Bu her organın iyi huylu tümörü için geçerli değildir. Bu yüzden bir tükürük bezi tümörünün tespit edildiği anda ameliyat edilmesi gerekir.

Bu ameliyatların en önemli özelliği yüzümüzdeki hareketleri ve mimikleri oluşturan sinirlerin çevresinde yapılmalarıdır. Sinirlerin hasarlanması riskinden korktukları için gerekli olduğu halde birçok insan ameliyat olmak istemez. Oysa erken dönemde yapılan ameliyatların riski oldukça düşüktür. Zamanla büyüyen tümörler için yapılan operasyonlarda riskler de orantılı olarak büyür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte operasyon sırasında kullanılan imkanlar da gelişmiş, bahsettiğimiz sinirlerin hasarlanma ihtimali eskisine oranla oldukça azalmıştır.

Tümör dışı nedenlerle yapılan, tükürük bezi taşı ya da kronik enfeksiyonlara bağlı operasyonlarda da hastalığın bulunduğu tükürük bezi bir bütün olarak çıkarılır. Kitle – tümör ameliyatlarında ayrıca yayılım riski yüksek olan lenf bezlerinin de çıkarılmasını çoğu zaman tercih ederiz. Yalnızca taşı çıkarmak üzere yapılan endoskopik girişimlerde tekrar etme riski ve yeniden ameliyat oranı yüksektir.

Instagram: drburakerdur